.:|DJ Prouza - mobilní DJ pro Vaše párty|:. ⇒ Ostatní služby ⇒ Soutěže 
Obrázek nadpisu

DJ Prouza - mobilní DJ pro Vaše párty

mobilní DJ pro Vaše párty

www.djprouza.cz

Ostatní služby – Soutěže

Na akcích pro děti, na svatbách a různých soukromých akcích, jsou oblíbené různé soutěže u kterých se pobaví snad každý. Níže se můžete nechat inspirovat a pobavit tak Vaše návštěvníky. S přípravou a moderováním programu Vám samozřejmě mohu pomoci. Některé soutěže vyžadují i předměty, které se musí předem připravit.

Svatební a společenské hry

BOJ O ŽIDLI
Pravděpodobně si na svatbu zajistíte hudbu - ať se bude jednat o živou hudbu nebo jen o kazeťák, obojí můžete využít. Uprostřed sálu tančí skupina lidí, která je předem spočítaná. Mezi nimi, většinou v kruhu, jsou rozmístěny židle - jejich počet je o jednu menší, než je počet tančících párů. Náhle hudba přestane hrát a organizátor zavelí: "Kdo nesedí, vypadne." Všichni si musejí sednout na židle uprostřed - muž sedí na židli, jeho partnerka mu usedne na klín. Pár, na který nezbude židle, vypadává. Po každém kole se odebere jedna židle. Hru je možné ještě zdokonalit: moderátor může tančícím zadávat různé úkoly - například. "Pánové, Vaše partnerka je unavena, musíte ji vzít do náručí." nebo "Tanečníci musí mít mezi sebou jablko (nafukovací balónek), které nesmí upadnout (balónek navíc ani prasknout)." popřípadě musí tančit s ping-pongovým míčkem na lžíci atd.. Také můžete různě přerušovat hudbu, abyste soutěžícím sdělili nové úkoly - a zvýšili mezi nimi napětí. Vyhrává ten, kdo usedne na poslední židli.

PEPÍK ŘEKL
Organizátor si stoupne doprostřed sálu a zadává úkoly. Například "Upažit, vykopnout, ruce v bok." Všechny povely doprovází slovy "Pepík řekl .....". Když tato slova neřekne, nikdo nesmí úkol provést (samozřejmě mimo organizátora, který se snaží soutěžící zmást). Kdo úkol provede, musí dát fant.

NA SULTÁNA
Organizátor - v tomto případě sultán - si sedne doprostřed skupiny. Jako většina panovníků má spoustu rozmarů - mimo jiné nesnáší různá písmena. Řekne například: "Nemám rád hlásku "A"." A hned se ptá: "Co budeme dnes dělat?" A hráči ve směru hodinových ručiček začnou odpovídat: "Sedět, ležet, chodit, krmit kočku, kreslit...." Každý musí říci činnost, ve které není písmeno "A". Pokud se někdo zmýlí, váhá déle než 5 sekund nebo opakuje to, co řekl někdo před ním, musí dát fant. Otázky jsou pokaždé jiné a mění se i písmena - samohlásky i souhlásky. Občas se písmena mění rychleji než otázky. Může se ptát na cokoliv - na města, názvy knih, jména. Může si také naopak některé písmeno oblíbit - každé slovo ho potom musí obsahovat. Čím je sultán vynalézavější, tím více smíchu si užijete.

SMETÁK
Soutěžící tančí v kruhu. Doprostřed si stoupne organizátor a do ruky si vezme dlouhý smeták. V okamžiku, kdy ho pustí vykřikne něčí jméno. Dotyčný musí rychle zachytit smeták dřív, než spadne na zem. Kde je pomalý, dá fant.

KDO MÁ MINCI?
Hráči vytvoří dvě družstva o stejném počtu hráčů a sednou si proti sobě za stůl. První družstvo dostane minci a pod stolem si ji předává z ruky do ruky. Druhé družstvo je pozoruje a snaží se zjistit, kde mince je. Protihráči se je snaží zmýlit klamavými pohyby. Po minutě zavelí organizátor: "Ruce vzhůru!" Všichni z prvního družstva sevřou ruce v pěst a vzpaží. Na příkaz "Ruce na stůl" položí první družstvo ruce na stůl a to tak, že v posledním okamžiku dlaně otevře, aby dopadly na stůl otevřené. Přitom někde cinkne mince. Druhé družstvo se snaží zvuk zachytit a zjistit, kdo má minci pod rukou. Mluví vždy ústy svého kapitána. Hádají-li špatně, označí dalšího a tak pokračují, dokud peníz skutečně neobjeví. Když byla mince objevena, vedoucí spočítá zbývající hráče z prvního družstva, kteří mají dosud neokryté ruce na stole. Druhé družstvo potom dostane právě tolik bodů. Potom převezme minci druhé družstvo. Vítězí družstvo, které má po deseti směnách více bodů.

BRAMBOROVÝ TANEC (jablkový tanec)
Může se ho zúčastnit libovolný počet tanečních párů. Tanečník si na čelo přiloží brambor a partnerka se k němu přitiskne tak, aby ho spolu čelem udrželi. Na brambor se dále nesmí sahat. Oba se snaží, aby brambor udrželi i při tanci. Komu brambor spadne na zem, vypadává ze hry.

HLEDEJTE NEJVYŠŠÍ ČÍSLO
Připravte tolik malých kartiček z tvrdého papíru, kolik hráčů se hry zúčastní. Na každou napište číslo od jedničky až po nejvyšší. Kartičky poschovávejte po místnosti. Hráči je potom hledají a sbírají. Každý si může nechat jen jednu kartičku -hra pro něj končí ve chvíli, kdy najde kartičku kterou si rozhodne nechat. Kdo získá kartičku s nejvyšším číslem vítězí, kdo získá kartičku s jedničkou, je poslední. Pokud někdo najde kartičku s nízkým číslem, může je nechat na místě a hledat dál, ale riskuje, že vyšší číslo už nenajde a nakonec na něj zbude kartička s nižší hodnotou.

POPELKA
Ženy si uprostřed sálu zují jeden střevíc. Organizátor je zamíchá a každý tanečník si jeden vybere a hledá jeho majitelku. Zajímavé je to ve chvíli, kdy se sejde několik stejných nebo podobných střevíčků. Nově vzniklé páry spolu tančí.

HRA SE SVATEBNÍMI DARY
Na stůl rozložte svatební dary - nebo část svatebních darů. Potom je zakryjte ubrusem, přivolejte hráče a řeknete jim: "Na jednu minutu odkryji všechny předměty a vaším úkolem je co nejvíce z nich si zapamatovat. Potom je znovu přikryji a pak každý sám začne psát jejich seznam. Kdo po pěti minutách bude mít nejúplnějších seznam, vyhrává. Za každou věc je jeden bod, za každou věc navíc se naopak bod odečítá."

KLOBOUK
Hry se účastní libovolný počet tančících párů. Organizátor jednomu z mužů položí na hlavu klobouk. Během tance se tanečník snaží klobouku zbavit tím, že ho nasazuje na hlavu jinému tanečníkovi. Klobouk se u nikoho nesmí zdržet příliš dlouho. Na znamení organizátora hudba přestane hrát. Pár, u kterého je v tu chvíli klobouk, vypadává ze hry.

HRA S PÍSMENKY
Bavič a moderátor Petr Novotný má na svých stránkách úžasnou věc - přesmyčkovník. Do zadání napíšete jakékoliv slovo a počítač Vám z něj udělá všechny varianty slov - některá sice nesmyslná, ale většinou se dobře pobavíte. Naše hra spočívá v tom, že se soutěžícím zadá určité slovo a hráči z něj musí vytvořit co nejvíc slov. Mohou použít buď všechna písmenka, nebo jen některá. Vyhrává ten, kdo vytvoří nejvíce slov. Zkuste to například s novým příjmením novomanželů.

ASOCIACE
Jeden z hráčů začne hru tím, že řekne například:
"Tenhle talíř mi připomíná žongléra."
Druhý na to naváže:
"Žonglér mi připomíná cirkus."
"Cirkus mi připomíná slony."
"Slon mi připomíná písničku od Ivo Jahelky."
"Jahelka mi připomíná vystoupení v kulturním domě."
"Kulturní dům mi připomíná prázdniny."
A tak dále...
Potom organizátor zavelí STOP. A celý kolotoč jde pozpátku. Pozor - pokračuje se ve směru hodinových ručiček - nemělo by smysl, kdyby každý říkal to, co před tím.
Takže zpětný chod bude vypadat asi takto:
"Prázdniny mi připomínají kulturní dům."
"Kulturní dům mi připomíná Ivo Jahelku"
"Ivo Jahelka mi připomíná písničku o slonovi."
"Slon mi připomíná cirkus."
"Cirkus mi připomíná žongléra."
"Žonglér mi připomíná talíř."
Kdo se splete, musí dát fant.

CO O SOBĚ VÍME?
Tato hra se hodí do společnosti, kde je převaha partnerských párů. Pár si sedne zády k sobě a dostane vždy stejnou otázku. Např. V čem spí Vaše žena? Oba odpovídají (partnerka samozřejmě odpovídá, v čem spí ona). Jakou barvu má rád Váš muž? (Žena napíše, jakou barvu má rád její muž, muž zase, jakou barvu má rád on sám). Za každou stejnou odpověď má dvojice jeden bod.

A další dle přání...